Zdarzenie losowe polega na dwukrotnym rzucie

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na wpisaniu w daną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i klient komunikatu ograniczają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży bądź firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego stanowi zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym obiektem jest oferowanie informacji. Z tego czynnika pozostałe funkcje językowe zostają sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w życiach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest oferowanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest polecanie wstępnie przygotowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje zatem konieczny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który mówi nawet o doskonałej wartości przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do właściwego sprawdzenia tłumaczenia technicznego wskazana jest opinia osoby trzeciej, która nie brała aktywnego udziału w przekładzie dokumentu i posiada zrecenzować jego zasada z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest stanem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść dokumentacji jest ponad omawiana z klientem, i celem konsultacji ze pracodawcą jest ustalenie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zamkniętej w tłumaczeniach technicznych są nowe rozwiązania informatyczne, których znaczeniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W różnej odsłony językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które również muszą stać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczb.