Zarzadzanie licencjami w firmie

Symfonia Sage to zintegrowany pakiet, który wspiera panowanie w ścisłych oraz małych firmach. Sposób ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną działalnością przedsiębiorstwa, często w zasięgu ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Pomaga tym samym uzyskanie wyczerpujących informacji, które są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga bycie firmy w działach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Jest wówczas system bardzo podatny, dający szansę modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) i tworzenia swoich dokumentów, zdjęć i raportów. Idzie na ostatnie wewnętrzny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest prowadzenie ewidencji wielowalutowej. Projekt jest modułem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i złożenia wykonywane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Informacje obecne w jasny sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wpada w popularnym stanie na usprawnienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje stanowią w nim zapisane i można je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten umożliwia również dotarcie do jakichś potrzebnych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania podstawy danych. Rozwinięta sprawozdawczość zezwala na szybką ocenę sytuacji ekonomicznej firmy. Nie bez zadania jest prostota działania. Przygotowany specjalnie dla użytkowników podręcznik w prosty sposób tłumaczy prawdy jego chodzenia, dodatkowo wbudowano w program dział pomocy, jakim można posłużyć się w jakimkolwiek momencie. Program zapewnia całkowite bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, organizację i przypomina regularnie o potrzeby wykonania kopii. Nie planuje zdolności, aby do bazy danych dotarły osoby niepowołane także do tego nieuprawnione. Możliwe istnieje obecne dzięki specjalnemu systemowi haseł. Warto jeszcze wspomnieć, iż Symfonia Sage jest elementem nieustannie aktualizowanym i kształtowanym w pamięć nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).