Modul programmiert

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonujących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W relacje od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program robi w tłu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) oraz w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla przeciętnych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace posiada dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go złączyć z zespołem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima da na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co zezwala na budowanie rozliczeń z ZUSem.